Blok10 -- [priv] Konference bloku X

 

About Blok10

Konference lidi z bl. 10

To see the collection of prior postings to the list, visit the Blok10 Archives. aktuální archiv je k dispozici pouze pro účastníky konference.)

Using Blok10
To post a message to all the list members, send email to blok10@lists.sh.cvut.cz.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to Blok10

Subscribe to Blok10 by filling out the following form. Tato konference je uzavřená, to znamená, že Vaše přihlášení musí nejdříve schválit administrátor konference. O jeho rozhodnutí budete informován e-mailem. Toto je takže a uzavřená konference, to, mimo jiné, znamená, že seznam účastníků je přístupný pouze účastníkům.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages?  
  Would you like to receive list mail batched in a daily digest? No Yes
Blok10 Subscribers
Seznam účastníků je k dispozici pouze pro účastníky konference.)

Zadejte email a heslo pro přístup do seznamu účastníků:

Email: Heslo:   

Pro změnu vlastností Vašeho účtu (nastavení digestu režimů doručení, zaslání hesla nebo odhlášení z konference Blok10) zadejte adresu, pod kterou jste přihlášeni:

Pokud toto políčko nevyplníte, budete požádán o emailovou adresu.


Konferenci Blok10 spravuje(í) j.rubas at sh.cvut.cz, j.erbrt at sh.cvut.cz
Administrativní rozhraní pro Blok10.(vyžaduje přihlášení)
Informace o konferencích na serveru lists.sh.cvut.cz

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered