Blok5 -- Konference aktivních v blokové samosprávě.

 

Konference Blok5

Pokud si chcete prohlédnou pedchozí píspvky v této konferenci, navštivte archiv konference Blok5 . aktuln archiv je k dispozici pouze pro astnky konference.)

Jak komunikovat s konferencí Blok5
Píspvky zasílejte na adresu: blok5@lists.sh.cvut.cz.

Pokud se chcete pihlásit, nebo njak konfigurovat své uivatelské konto, mete tak uinit práv zde.

Pihlášení do konference Blok5

Pro pihlášení do konference Blok5 musíte vyplnit následující formulá. Byla Vm zaslna dost o potvrzen pihlky, aby Vs nkdo jin nemohl pihlsit bez Vaeho vdom. Po potvrzen bude pihlka postoupena administrtorovi, kter rozhodne o jej akceptaci. O vsledku budete informovni elektronickou potou. Toto je take a uzaven konference, to, mimo jin, znamen, e seznam astnk je pstupn pouze astnkm.

  Vaše e-mailová adresa:  
  Vaše jméno (nepovinné):  
  Musíte zadat heslo pro ochranu svého konta ped nepovolanými osobami. V ádném pípad nepouívejte ádné heslo, které pouíváte na njakém jiném systému, pípadn heslo, které je poteba utajovat. Heslo je penášeno bez jakéhokoliv zabezpeení a navíc Vám bude zasíláno elektronickou poštou.

  Pokud heslo nezadáte, systém Vám pidlí náhodné heslo, které Vám bude zasláno mailem.
  Zvolte si heslo:  
  A ješt jednou to samé pro kontrolu:  
  Jaký jazyk preferujete pro komunikaci s mailmanem?  
  Pejete si dostávat píspvky jen jednou denn, všechny v jednom dopise? Tuto volbu znáte asi jako digest. Ne Ano
Úastníci konference Blok5
Seznam astnk je k dispozici pouze pro astnky konference.)

Zadejte email a heslo pro pstup do seznamu astnk:

Email: Heslo:   

Pro zmnu vlastnost Vaeho tu (nastaven digestu reim doruen, zasln hesla nebo odhlen z konference Blok5) zadejte adresu, pod kterou jste pihleni:

Pokud toto polko nevyplnte, budete podn o emailovou adresu.


Konferenci Blok5 spravuje() blok5-owner at lists.sh.cvut.cz
Administrativn rozhran pro Blok5.(vyaduje pihlen)
Informace o konferencch na serveru lists.sh.cvut.cz

Delivered by Mailman
version 2.1.29
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered