Posilovna-hq -- [Priv] Konference pro správce posilovny

 

About Posilovna-hq

[Priv] Konference posilovny pro interní komunikaci mezi správci.

To see the collection of prior postings to the list, visit the Posilovna-hq Archives. aktuální archiv je k dispozici pouze pro účastníky konference.)

Using Posilovna-hq
To post a message to all the list members, send email to posilovna-hq@lists.sh.cvut.cz.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to Posilovna-hq

Subscribe to Posilovna-hq by filling out the following form. Byla Vám zaslána žádost o potvrzení přihlášky, aby Vás někdo jiný nemohl přihlásit bez Vašeho vědomí. Po potvrzení bude přihláška postoupena administrátorovi, který rozhodne o její akceptaci. O výsledku budete informováni elektronickou poštou. Toto je takže a uzavřená konference, to, mimo jiné, znamená, že seznam účastníků je přístupný pouze účastníkům.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options. Jednou měsíčně Vám bude heslo pro připomenutí zasláno.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages?  
  Would you like to receive list mail batched in a daily digest? No Yes
Posilovna-hq Subscribers
Seznam účastníků je k dispozici pouze pro účastníky konference.)

Zadejte email a heslo pro přístup do seznamu účastníků:

Email: Heslo:   

Pro změnu vlastností Vašeho účtu (nastavení digestu režimů doručení, zaslání hesla nebo odhlášení z konference Posilovna-hq) zadejte adresu, pod kterou jste přihlášeni:

Pokud toto políčko nevyplníte, budete požádán o emailovou adresu.


Konferenci Posilovna-hq spravuje(í) v.anderle at sh.cvut.cz
Administrativní rozhraní pro Posilovna-hq.(vyžaduje přihlášení)
Informace o konferencích na serveru lists.sh.cvut.cz

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered