Rakety -- Raketové modelářství SH

 

Konference Rakety

Raketové modelářství SH - klub nadšenců při projektu "MacGyver – bastlíři SH" studentského klubu Silicon Hill

Pokud si chcete prohlédnou pedchozí píspvky v této konferenci, navštivte archiv konference Rakety . aktuln archiv je k dispozici pouze pro astnky konference.)

Jak komunikovat s konferencí Rakety
Píspvky zasílejte na adresu: rakety@lists.sh.cvut.cz.

Pokud se chcete pihlásit, nebo njak konfigurovat své uivatelské konto, mete tak uinit práv zde.

Pihlášení do konference Rakety

Pro pihlášení do konference Rakety musíte vyplnit následující formulá. Obdrte elektronickou potou dost o potvrzen pihlen, aby se nemohlo stt, e by Vs pihlsil nkdo ciz. Tato konference a je oteven, seznam jejch astnk je voln k dispozici. (nicmn adresy jsou modifikovny tak, aby je nebylo mon pout bez, dalch prav, pro spamming.)

  Vaše e-mailová adresa:  
  Vaše jméno (nepovinné):  
  Musíte zadat heslo pro ochranu svého konta ped nepovolanými osobami. V ádném pípad nepouívejte ádné heslo, které pouíváte na njakém jiném systému, pípadn heslo, které je poteba utajovat. Heslo je penášeno bez jakéhokoliv zabezpeení a navíc Vám bude zasíláno elektronickou poštou.

  Pokud heslo nezadáte, systém Vám pidlí náhodné heslo, které Vám bude zasláno mailem.
  Zvolte si heslo:  
  A ješt jednou to samé pro kontrolu:  
  Jaký jazyk preferujete pro komunikaci s mailmanem?  
  Pejete si dostávat píspvky jen jednou denn, všechny v jednom dopise? Tuto volbu znáte asi jako digest. Ne Ano
Úastníci konference Rakety
kliknte zde pro seznamRakety astnk:

Pro zmnu vlastnost Vaeho tu (nastaven digestu reim doruen, zasln hesla nebo odhlen z konference Rakety) nebo zadejte adresu, pod kterou jste pihleni:

... nebo vyberte svou adresu ze seznamu astnk.Pokud toto polko nevyplnte, budete podn o emailovou adresu.


Konferenci Rakety spravuje() rakety-owner at lists.sh.cvut.cz
Administrativn rozhran pro Rakety.(vyaduje pihlen)
Informace o konferencch na serveru lists.sh.cvut.cz

Delivered by Mailman
version 2.1.29
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered