Rezervace6 -- Konference spravcu pujcovny bloku 6

 

About Rezervace6

Konference spravcu pujcovny bloku 6

To see the collection of prior postings to the list, visit the Rezervace6 Archives.

Using Rezervace6
To post a message to all the list members, send email to rezervace6@lists.sh.cvut.cz.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to Rezervace6

Subscribe to Rezervace6 by filling out the following form. Byla Vám zaslána žádost o potvrzení přihlášky, aby Vás někdo jiný nemohl přihlásit bez Vašeho vědomí. Po potvrzení bude přihláška postoupena administrátorovi, který rozhodne o její akceptaci. O výsledku budete informováni elektronickou poštou. Toto je takže a skrytá skupina. Seznam účastníků je dostupný pouze administrátorovi.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages?  
Rezervace6 Subscribers
Seznam účastníků je k dispozici pouze pro administrátora konference.

Zadejte email administrátora a heslo pro přístup do seznamu účastníků:

Email administrátora: Heslo:   

Pro změnu vlastností Vašeho účtu (nastavení digestu režimů doručení, zaslání hesla nebo odhlášení z konference Rezervace6) zadejte adresu, pod kterou jste přihlášeni:

Pokud toto políčko nevyplníte, budete požádán o emailovou adresu.


Konferenci Rezervace6 spravuje(í) s.kozar at sh.cvut.cz, m.sidlovsky at sh.cvut.cz, j.mikusik at sh.cvut.cz
Administrativní rozhraní pro Rezervace6.(vyžaduje přihlášení)
Informace o konferencích na serveru lists.sh.cvut.cz

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered