Vr -- Konference sloužící členům akademie VRSH

 

Konference Vr

Pokud si chcete prohlédnou pedchozí píspvky v této konferenci, navštivte archiv konference Vr . aktuln archiv je k dispozici pouze pro astnky konference.)

Jak komunikovat s konferencí Vr
Píspvky zasílejte na adresu: vr@lists.sh.cvut.cz.

Pokud se chcete pihlásit, nebo njak konfigurovat své uivatelské konto, mete tak uinit práv zde.

Pihlášení do konference Vr

Pro pihlášení do konference Vr musíte vyplnit následující formulá. Obdrte elektronickou potou dost o potvrzen pihlen, aby se nemohlo stt, e by Vs pihlsil nkdo ciz. Toto je a uzaven konference, to, mimo jin, znamen, e seznam astnk je pstupn pouze astnkm.

  Vaše e-mailová adresa:  
  Vaše jméno (nepovinné):  
  Musíte zadat heslo pro ochranu svého konta ped nepovolanými osobami. V ádném pípad nepouívejte ádné heslo, které pouíváte na njakém jiném systému, pípadn heslo, které je poteba utajovat. Heslo je penášeno bez jakéhokoliv zabezpeení a navíc Vám bude zasíláno elektronickou poštou.

  Pokud heslo nezadáte, systém Vám pidlí náhodné heslo, které Vám bude zasláno mailem.
  Zvolte si heslo:  
  A ješt jednou to samé pro kontrolu:  
  Jaký jazyk preferujete pro komunikaci s mailmanem?  
  Pejete si dostávat píspvky jen jednou denn, všechny v jednom dopise? Tuto volbu znáte asi jako digest. Ne Ano
Úastníci konference Vr
Seznam astnk je k dispozici pouze pro astnky konference.)

Zadejte email a heslo pro pstup do seznamu astnk:

Email: Heslo:   

Pro zmnu vlastnost Vaeho tu (nastaven digestu reim doruen, zasln hesla nebo odhlen z konference Vr) zadejte adresu, pod kterou jste pihleni:

Pokud toto polko nevyplnte, budete podn o emailovou adresu.


Konferenci Vr spravuje() vr-owner at lists.sh.cvut.cz
Administrativn rozhran pro Vr.(vyaduje pihlen)
Informace o konferencch na serveru lists.sh.cvut.cz

Delivered by Mailman
version 2.1.29
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered