Wifi --

 

About Wifi

To see the collection of prior postings to the list, visit the Wifi Archives. aktuální archiv je k dispozici pouze pro účastníky konference.)

Using Wifi
To post a message to all the list members, send email to wifi@lists.sh.cvut.cz.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to Wifi

Subscribe to Wifi by filling out the following form. Byla Vám zaslána žádost o potvrzení přihlášky, aby Vás někdo jiný nemohl přihlásit bez Vašeho vědomí. Po potvrzení bude přihláška postoupena administrátorovi, který rozhodne o její akceptaci. O výsledku budete informováni elektronickou poštou. Tato konference takže a je otevřená, seznam jejích účastníků je volně k dispozici.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages?  
  Would you like to receive list mail batched in a daily digest? No Yes
Wifi Subscribers
klikněte zde pro seznamWifi účastníků:

Pro změnu vlastností Vašeho účtu (nastavení digestu režimů doručení, zaslání hesla nebo odhlášení z konference Wifi) nebo zadejte adresu, pod kterou jste přihlášeni:

... nebo vyberte svou adresu ze seznamu účastníků.Pokud toto políčko nevyplníte, budete požádán o emailovou adresu.


Konferenci Wifi spravuje(í) m.kothera at sh.cvut.cz
Administrativní rozhraní pro Wifi.(vyžaduje přihlášení)
Informace o konferencích na serveru lists.sh.cvut.cz

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered